Så undviker du viltolyckor

Höstmörkret är här och sikten i trafiken försämras. Antalet älgpåkörningar tenderar att öka, men det finns saker att tänka på för att undvika viltolyckor.

13 september 2018 10:46

2017 inträffade fler viltolyckor än någonsin tidigare. Om man tittar på Nationella Viltolycksrådets statistik så ser den negativa trenden dessvärre ut att fortsätta även detta år. Hittills har närmare 38 000 olyckor registrerats och då har inte de värsta månaderna för viltolyckor passerat än. Även om djur i det vilda är oberäkneliga och svåra att förutse så finns det några åtgärder och riktlinjer som kan följas för att minimera riskerna att köra på vilt.

Många viltolyckor inträffar under försommaren, men allra flest olyckor brukar inträffa under hösten och vintern, mellan oktober och december. Olyckorna på hösten sker inte minst på grund av brunsttider, men mörkret är också en högst bidragande orsak till att fler fordon kör på vilt.

– Bra sikt är extremt viktigt för att undvika kollision med vilda djur. Med bra bilbelysning kan man förlänga sin reaktionstid och därmed i större utsträckning undvika viltolyckor, säger Marcus Fredriksson, VD på bilreservdelsbolaget mekster.se.

Han förklarar att djurs ögon är utrustade med ett reflekterande cellager vilket gör dem lättare att upptäcka i god tid med bra belysning eftersom skenet från extraljusen reflekteras i deras ögon.

Åtgärder för att minska risken för viltolyckor:

• Inte blända av extraljus och helljus för tidigt.

•  Hålla koll på viltvarningsskyltar och viltstängsel.·

• Anpassa hastigheten efter rådande förhållanden.

• Låta bli att tuta om du ser en älg då en skrämd älg kan bete sig oberäkneligt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ylva Forslund

Ämnen du kan följa