Knappt 29 procent av dem som för första gången ansökte om statlig assistans i länet under förra året fick ja, övriga fick avslag. Det visar färska siffror från Försäkringskassan som RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, har bearbetat.

I Sverige som helhet var det 17 procent av alla nyansökningar som beviljades under 2018, medan det i Norrbottens län alltså var strax under 29 procent, enligt Försäkringskassans rullande tolvmånadersstatistik.

– Även om Norrbotten ligger högre än riksgenomsnittet är det ändå en låg siffra. Människor som ansöker om statlig assistans har mycket omfattande behov. Det kan handla om barn som behöver hjälp med sin andning eller barn som behöver få sin mat via en knapp på magen, säger Maria Persdotter, förbundsordförande i RBU.

Statistiken över beviljade förstagångsansökningar spretar kraftigt över landet. Värst är det i Västernorrlands, Västerbottens och Jämtlands län samt på Gotland. Där beviljades inte en enda ansökan den senaste tolvmånadersperioden. Medan Värmlands län toppar statistiken med 41 procent beviljade förstagångsansökningar.

– Skillnaderna mellan Sveriges län är orimliga. Att staten via Försäkringskassan har ansvaret ska borga för en likvärdighet över landet. De här siffrorna tyder på att assistansen är ett geografiskt lotteri, säger Maria Persdotter.

Rikssiffrorna visar hur mycket svårare det har blivit att få statlig assistansersättning. 2008 var det varannan som ansökte för första gången som fick ja. 2018 var det bara var sjätte ansökan som beviljades.

– RBU kräver att regeringen tar sitt ansvar och styr upp utvecklingen. Det här är inte värdigt ett välfärdsland, säger Maria Persdotter.