Årets säsong har börjat relativt lugnt, med drygt 1 400 fall, fram till årsskiftet.

– Hur många fall som rapporteras beror mycket på vilken typ av influensa som cirkulerar. Förra året var det en typ som främst drabbar äldre, eftersom de oftare behöver sjukhusvård tas också fler prover, säger Mia Brytting på Folkhälsomyndigheten.

I de flesta län rapporterades mångdubbelt fler fall av influensan under december månad 2016 jämfört med samma månad 2017, visar statistik från Folkhälsomyndigheten. Exempelvis är skillnaden i Dalarna 316 fall 2016 jämfört med 42 under 2017.

I Norrbotten rapporterades 15 fall av influensa under 2017. Säsongen 2016/2017 rapporterades 360 fall.

Den officiella statistiken bygger på rapporter från mikrobiologiska laboratorier. Merparten av alla smittade uppsöker dock inte någon vårdcentral eller sjukhus.

– Många ligger ju kvar hemma. Man ska komma ihåg att de som söker vård bara är toppen på isberget, säger Mia Brytting.

Före 2015 var inte all influensa anmälningspliktig, och man bör därför vara försiktig vid jämförelser över längre tid. Pandemiåret 2009 kan dock jämföras med lite större säkerhet, eftersom den pandemiska influensan blev anmälningspliktig. Att det trots det allvarliga läget rapporterades flera tusen färre sjukdomsfall under pandemin än i fjol har också sin förklaring i vilken målgrupp som drabbades.

– Under pandemin 2009 var det nästan ingen över 65 år som insjuknade. Det beror på att de äldre hade förvärvat skydd mot liknande virus med ursprung i spanska sjukan, säger Mia Brytting.

Både svininfluensan och den vanliga säsongsinfluensan har sitt ursprung i spanska sjukan från 1918, men svininfluensan hade cirkulerat bland grisar fram till 2009. Den kraftiga svininfluensan slog då ut säsongsinfluensan, och i Sverige har inte Folkhälsomyndigheten haft något rapporterat fall av säsongsinfluensan sedan dess. Nu är svininfluensa en av de olika varianter av säsongsinfluensan som cirkulerar, berättar Mia Bryttling.