Polisförtroendet ökar i norr

Den senaste nationella trygghetsundersökningen från Brå visar att förtroendet för polisens sätt att bedriva sitt arbete har ökat i polisregion Nord.

21 november 2018 14:28

Undersökningen visar att förtroendet för polisens sätt att bedriva sitt arbete har ökat nationellt från 42 procent till 49 procent. I region Nord har förtroende för polisen ökat från 44 procent till 51 procent.

– Det är mycket glädjande att förtroendet för oss och vårt arbete ökar. Vi arbetar för medborgarnas bästa. Det bidrar till att vi når framgång i bland annat utredningar, säger Micael Säll Lindahl, regionpolischef i polisregion Nord.

Förtroendet för att polisen i region Nord behandlar brottsutsatta på ett bra sätt har ökat från 38 procent 2017 till 43 procent i år. Förtroendet för att polisen hanterar misstänkta på ett rättvist sätt har ökat från 43 procent till 48 procent.

Undersökningen visar även att oron för brottsligheten i samhället samt otryggheten vid utevistelse sent på kvällen i det egna bostadsområdet har minskat. Man kan dock se att kvinnor upplever en högre grad av otrygghet utomhus på kvällstid än män, något som överensstämmer med tidigare undersökningar.

– Vi lever i en trygg del av landet. I undersökningen ser vi att det är relativt få som upplever att otrygghet har påverka deras beteende, det vill säga att de valt en annan väg, färdsätt eller avstått från någon aktivitet. Det som känns tråkigt är att kvinnor till större del än män känner sig otrygga utomhus på kvällen. Här har vi som samhälle ett gemensamt ansvar att jobba för att alla ska känna sig trygga, säger Micael Säll Lindahl.

ylva.forslund@pt.se

0911-645 17

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ylva Forslund

Ämnen du kan följa