Piteå har under många år varit bland de bästa kommunerna i hela landet på rankningen. I år är man på sjätte plats av 290, vilket är Norrbottens bästa resultat, med råge.

– Det känns jättebra. Det är alltid roligt att hamna högt i olika rankningar då det säger till oss alla inom utbildningsområdet att vi gör ett bra arbete för våra barn och ungdomar, säger Ruth Rahkola, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Så hur kommer det sig att Piteå lyckas så bra varje år?

Artikelbild

| Beröm. Sofia Liberg på Lärarförbundet berömmer kommunens lärare för deras goda arbete.

– Det Piteå alltid varit bra på är utbildade lärare. Här har vi alltid haft som målsättning att det ska vara hög kvalitet och utbildade lärare, vilket leder till en hög andel godkända årskurs nior, säger Sofia Liberg, vice ordförande i Lärarförbundet Piteå.

Att kommunen ligger så högt är ofta förvånande för lärarna som arbetar i skolorna i kommunen.

– Våra medlemmar frågar ibland hur vi kan ligga så bra till. Man kanske inte alltid har perspektivet över hur det faktiskt är på många andra ställen, säger Sofia Liberg.

Piteås plats på listan hjälper också kommunen att komma högt upp år för år då Piteå gör sig känd som en bra skolkommun.

Artikelbild

| Ordförande. Ruth Rahkola är glad över utnämningen till Norrbottens bästa skolkommun.

– Lärare utan anknytning till Piteå söker sig hit när de ser att vi ligger så högt upp på rankningen. Det sätter Piteå på lärarkartan och då blir det också lättare att få utbildade lärare till tjänsterna, säger Sofia Liberg.

Vad skulle kunna sänka rankningen?

– Vi har många sjukskrivna lärare. Det belastar de som fortfarande är friska tills de också blir sjukskrivna. Sådant kan leda till att man måste börja ta in outbildade lärare och då rasar vi i rankningen, säger Sofia Liberg.

Malin Westling är sedan en månad tillbaka skolchef i Piteå dit hon kommer direkt från Arjeplog där hon var skolchef tidigare.

– Piteå är redan så bra att det är som att jag kommer till de som redan är bäst i klassen. Det känns jätteroligt i och med att jag tror på det här med att jobba systematiskt på att förbättra skolan, säger Malin Westling.

Kriteriet med friska lärare är som sagt en av de saker som Piteå kommun lyckas sämre med.

– Skärskådar man det så ligger vi bekymmersamt långt nere, så det måste vi titta närmare på. Det är en fingervisning av vad vi faktiskt fortfarande behöver jobba med för att förbättra skolan i Piteå. Även om Piteå tillhör de bästa så kan vi fortfarande bli ännu bättre, säger Malin Westling.

Hon berömmer också Piteås politiker.

– Det är viktigt med politiker som leder och stöttar verksamheten så att man kan arbeta på kvaliteten. Det tror jag är en stor faktor i framgången, säger Malin Westling.