Patient spändes fast i över ett halvt dygn

Inspektionen för vård- och omsorg riktar kritik mot att en patient vid en psykiatrisk klinik hölls fastspänd i över ett halvt dygn. Den ansvarige läkaren tog beslut om förlängning av tvångsåtgärder över telefon.

30 november 2017 22:44

Ivo kritiserar att läkaren inte gjorde någon personlig bedömning av patienten inom de fyra timmar som lagen kräver. I Socialstyrelsens föreskrifter framgår att innan ett beslut om fastspänning med bälte eller liknande anordning under längre tid än fyra timmar ska den beslutande läkaren själv undersöka patienten, men detta gjordes alltså över telefon.

Vidare kritiserar Ivo också Region Norrbotten brustit i sitt ansvar att se till att patienten erhåller en god vård. Det är Regionens ansvar att se till att verksamheten följer de krav som beskrivs i lagtexterna.

Patienten vårdades enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård och spändes fast mellan klockan 20.30 till 09.00, tolv och en halv timme. Ansvarige läkaren hade telefonkontakt med medicinjour och narkosjour eftersom att patienten bedömdes behöva sövas. Läkaren uppger att patientens tillstånd förvärrades trots lugnande läkemedel. Läkaren skriver i sitt yttrande att patienten var i ett livshotande tillstånd.

Läkaren menar att det krävdes omgående åtgärder och att det inte fanns tid att åka till Piteå från Luleå för att utföra undersökningen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa