Olyckan inträffade när en tankbil, nyfylld med bäckolja, lämnade tankstationen på Haraholmen för att vika av ut på Havsbadsvägen.

– Av någon anledning har det svämmat över och läckt ut omkring hundra liter bäckolja i vägkorsningen, säger Per Isaksson, räddningschef i beredskap vid räddningstjänsten i Piteå.

– Föraren av fordonet har själv lyckats valla in spillet och förhindra risken för ytterligare spridning, säger Pär Isaksson.

Bäckoljan kommer nu att antingen sugas upp eller omhändertas på annat sätt, av behjälplig personal från Trafikverket.

Olyckan resulterade initialt i stora trafikstörningar med långa köbildningar som följd.