Kronofogden får ta över

Nu vänder sig kommunen till kronofogden för att få det brandhärjade huset på Strömsborg rivet, men ägaren hävdar att han ska riva det själv.

30 oktober 2017 05:00

Den 3 oktober i fjol började det brinna i fastigheten som då av myndigheterna ansågs vara ett tillhåll för människor med missbruksproblem. Kommunens miljö- och tillsynsnämnd hade sedan tidigare fattat ett beslut att alla som bodde i garaget eller i husvagnen på tomten skulle vara ute senast den 5 oktober.

Nu kom branden före och ganska snart väcktes misstankar om mordbrand. Den 67-årige fastighetsägaren misstänktes ha orsakat branden. I tingsrätten dömdes han för mordbrand till två års fängelse, men domen överklagades och i hovrätten friades han eftersom inte bevisen ansågs hålla.

Men att huset måste rivas har stått klart länge och redan i vårvintras lovade fastighetsägaren att påbörja rivningen, men ingenting hände. I ett föreläggande från kommunen anmodades mannen att riva huset senast den 30 september. Så har inte skett och på torsdagen beslöt samhällsbyggnadsnämnden att ansöka om handräckning av kronofogden.

– Nu lämnar vi över till kronofogden att reda ut den här saken och mäta ut eventuella tillgångar i syfte att täcka rivningskostnaderna, säger Brith Fäldt (V), ordföranden för nämnden.

Förvaltningen har fått i uppdrag att verkställa ansökan till kronofogden.

– Det blir kronofogdens sak, men hur snabbt det kan gå vet jag inte. En gissning är att det kan ta lite tid, säger Anna-Karin Lundberg, enhetschef för kommunens plan, bygg och mark.

Beslutet att vända sig till kronofogden är föranlett av en besiktning som genomförts av en sakkunnig. Slutsatsen är att huset måste rivas snarast för att undvika skada på person och egendom.

– Det är en stor olägenhet som det ser ut nu.

Vad händer om mannen saknar pengar?

– Det skulle kunna bli så att kommunen får stå för kostnaderna i slutänden, säger Anna-Karin Lundberg.

I sommar har fastighetsägaren på egen hand plockat ihop och röjt lite på tomten, men trots att han själv ansökt och beviljats rivningstillstånd (20170912) har inte huset rivits.

– Jag blev sjuk och fick rivningstillståndet så sent. Jag har inte hunnit med, säger fastighetsägaren.

När han får höra att kommunen har vänt sig till kronofogden blir han upprörd.

– Så kan dom inte göra. Kommunen har inte utfärdat något vite och jag har inga skulder till kommunen.

Fastighetsägarens problem är att försäkringsbolaget vägrar betala.

– Nog har jag råd ändå. Jag ska ringa en rivningsfirma nu. Det kanske kostar runt 150 000 kronor.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Torbjörn Carlsson