Grönt ljus för ny YH-utbildning

Till hösten startar en helt ny yrkeshögskoleutbildning i Piteå med namnet integrationspedagog. Konkurrensen om YH-utbildningar är stor och kommunen gläds åt beskedet.

1 februari 1916 16:12

Behovet av integrationspedagoger är stort i och med det ökade flyktingmottagandet och kommunen ser fram emot att för första gången få anordna en YH-utbildning.

– Vi är otroligt nöjda och ser fram emot nya studerande till hösten, säger Lotta Sundman, enhetschef Vuxenutbildningen.

Det är Myndigheten för yrkeshögskolan som tar beslut om vilka yrkeshögskoleutbildningar som får starta. Grunden i deras bedömningar är bland annat arbetsmarknadens behov av kompetens. I år beviljades 446 av de 1421 ansökningar om nya utbildningar.

– Ansökningarna utgår från dialoger vi haft med personer i ledande befattningar. De har definierat behov av kompetens och sen har vi skräddarsytt utbildningarnas innehåll och omfattning utifrån arbetslivets behov, säger Karin Gebing, utbildningsutvecklare Vuxenutbildningen i Piteå.

Integrationspedagog syftar främst till verksamheter inom mottagandet av ensamkommande flyktingbarn och integration av nyanlända. Behovet av personal med rätt kompetens har ökat i och med den ökning av mottagandet av ensamkommande barn som skedde 2015 och som spås fortsätta även i år.

– Det handlar om barn som måste få ett bra mottagande och fungerande integrationsprocess. Vi välkomnar utbildningen eftersom kompetent personal är nyckeln till framgång, säger Anna-Maria Nilsson, enhetschef för flyktingsamordningen i Piteå.

Det kan också finnas möjlighet att delta i undervisningen via lärcentra i Kalix och Jokkmokk.

Yrkeshögskolan

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildningsform där studenter utbildas för en tydlig yrkesroll. Utbildningarna är effektiva, tempot är högt och utbildningstiden är kortare än universitet och högskola. De flesta utbildningar varvar teori med att den studerande får utveckla sina praktiska färdigheter ute på en relevant arbetsplats. Syftet med yrkeshögskolan är att täcka de behov av kompetens som finns ute i arbetslivet. Arbetsmarknadens behov ligger till grund för vilka utbildningar som erbjuds.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!