Gratis uppvärmning blev dyrköpt läxa

De två männen har värmt upp sina fritidshus utan att betala för elen i nästan ett års tid. Nu kommer det rättsliga efterspelet.

16 mars 1916 11:49

Genom att borra sig in i servicelådan, har de två männen kunnat koppla om den inkommande strömmen så att den gått direkt till husens elpannor. Det krävs ett visst kunnande för att leda om elen på det sättet. Brottet, olovlig kraftavledning, har förmodligen pågått i sju års tid. Men på grund av preskriptionsreglerna kunde männen endast dömas för en period på knappt elva månader.

Det var en anonym tipsare som tog kontakt med elbolaget redan 2012, som då berättade att elstölden pågått sedan 2009. Men ärendet föll i glömska och återupptogs inte förrän 2014.

– Brott som går längre än två år tillbaka i tiden preskriberas om inte skadeståndsanspråket är högre än 200 000, säger elbolagets ombud.

I ett av fallen ska en av männen betala mellan 60 000 och 70 000 kronor i skadestånd, skadeståndsanspråket var 137 116 kronor. I det andra fallet hade inte tingsrätten fått in något skadeståndsanspråk.

Åtalet leddes av chefsåklagare Thomas Ennefors.

– Han säger att han inte förstått att han kopplat strömmen förbi husets elmätare, förrän han fick elräkningen och då lade märke till att den var anmärkningsvärt låg. Sedan säger han att han inte hunnit göra något åt detta. Men min uppfattning är att han visst har förstått, sa Thomas Ennefors i en av tingsrättsförhandlingarna.

Målsägande är elbolaget Vattenfall, som tagit hjälp av en specialistkonsult i just denna typ av ärenden. De aktuella villorna är två tidigare bostadshus i Arjeplogs kommun, båda i ett och ett halvt plan med tillhörande garage.

Enligt Thomas Ennefors har de två männen tillskansat sig el motsvarande 30 000 respektive 27 000 kilowattimmar under den aktuella perioden. Det har fastställts genom att elbolaget monterat upp kontrollmätare på husen, som suttit uppe i en veckas tid i november månad. Den faktiska förbrukningen som då lästes av har sedan multiplicerats motsvarande hela den aktuella perioden.

Utöver skadeståndsansvaren kommer männen att dömas till dagsböter.

– Baserat på min erfarenhet av denna typ av ärenden, samt deras årsinkomster, skulle jag tro att dagsböterna kommer att landa någonstans mellan 40 000 och 60 000 kronor, säger elbolagets ombud.

De båda männen har erkänt brotten. Dom meddelas den 23 mars.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Frida Heikki 0911–645 00