Forskande lärare firades och tackades

16 lärare från förskolan till gymnasiet fick på måndagen en blomma och ett kort av kommunen som tack för att den magisterutbildning de deltar i om forskning i skolan.

29 maj 2017 17:54

"Vi vill tacka till dig som är med och utvecklar förutsättningarna för skolnära forskning i Piteå kommuns skolor. Tillsammans skapar vi framtidens skola i Piteå – en skola i toppklass." Så står det på korten som lärarna som klarat det första av fyra års forskningsstudier fått. Forskningsutbildningen är framtagen och bedrivs i samarbete med Umeå universitet.

Studierna som startade i höstas bedrivs på kvartsfart och sammanlagt ska 8 kurser läsas in där de två avslutande kurserna är magisteruppsatsen. Hittills har två kurser avverkats, vilket på måndagen firades med tårta, blomsterutdelning och tackkort.

Kristina Hansson, vetenskaplig ledare och lektor i pedagogiskt arbete, är glad över att forskningsutbildningen kommit igång där syftet är att lärarna ska vara involverade i forskning som bedrivs i egna frågor. Hon säger att det finns en brist på forskning i skolan och att forskningsutbildningen som bedrivs lokalt i Piteå är unikt i sitt slag.

– Vi har visat att det går att arbeta samtidigt som man bedriver praktiknära forskningsstudier, säger hon.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa