Flytt av Solanderskolan skjuts framåt

Flytten av högstadiet på Solanderskolan till Christinaskolan föreslås ske först hösten 2018. En utredning om konsekvenserna av en flytt skjuts fram till våren 2016. Det beslutade barn- och utbildningsnämnden.

27 november 2014 14:06

Öjebyn kan bli utan högstadieskola och eleverna flyttas till Christinaskolan inne i stan istället - det är ett av förslagen i ny strukturplan för förskola och skola i Piteå kommun fram till år 2020.

Men på sitt senaste möte beslutade barn- och utbildningsnämnden att skjuta på planerna.

– Öjebyn hänger ihop med centrala stan, men i verksamhetsplanen fick vi mindre pengar till tänka investeringar, säger Ruth Rahkola (S), ordförande i nämnden.

På Solanderskolan går i dag 160-170 elever och för att de ska rymmas på Christinaskolan krävs att lokalerna på Norrmalmskolan är renoverade, något de ska vara först på våren 2018.

I samband med den föreslagna flytten fick också tjänstemännen på utbildningsförvaltningen i uppdrag att göra en djupare utredning av eventuella konsekvenser.

Den skulle egentligen vara klar november 2014, men skjuts nu fram till våren 2016 eftersom förutsättningar att komma att ändras.

Behöver renoveras

Tanken är att Solanderskolans lokaler istället ska kunna nyttjas av elever på Björklundaskolan i Öjebyn, en skola med stora renoveringsbehov.

En föräldragrupp i Öjebyn har lämnat in ett medborgarförslag där de anser att förslaget att flytta Solanderskolan dras tillbaka och att renoveringen av Björklundaskolan startar.

Finns det möjlighet att ni ändrar Er och behåller högstadiet i Öjebyn?

– Nej, vi har tagit ett beslut och har också beställt en utredning till våren 2016. Då tar vi ställning till det i så fall, säger Rahkola.

Nämnden beslutade också att en utredning om nya upptagningsområden för barn från Alterdalen ska redovisas i december.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Laila Bäckström