I drygt hälften av ärendena har den drabbade en fraktur av något slag och övriga ärenden är en variation av medicinska åkommor med allt ifrån getingstick med allergiska reaktioner, bröst/buksmärtor, diabetes, astma, kräkningar och feber med mera.

De resurser vi använder för att undsätta människor i nöd blir i många fall en mix av fjällräddare tillsammans med ambulanshelikopter och polishelikopter, säger Lars Ragnvaldsson, verksamhetsutvecklare vid räddningstjänstgruppen.

– Vi märker av det ökade intresset för att vandra i fjällen och Kebnekaise är det område där vi genomför flest räddningsinsatser, fortsätter Lars Ragnvaldsson.

Förberedelser är A och O poängterar polisen som menar att det är oerhört viktigt att vara rätt utrustad och veta vad man klarar av. "Ha ingen övertro på mobiltelefonens täckning, ta med kompass och helst en aktuell karta." skriver man på sin hemsida.

– Det är viktigt att följa väderprognoser och de rekommendationer som lokala guider lämnar, säger Lars Ragnvaldsson.

På Fjällsäkerhetsrådets webbplats går det att läsa mer om hur man förbereder sig.

Statistik för antal fjällräddningsinsatser sommarperioden (juni – augusti)

2019 2018 2017

Jämtland 30 42 39

Västerbotten 10 14 13

Norrbotten 60 84 75