Sunpines ambition är att genom denna investering öka produktionen av talldiesel med 50 procent.

Kontrakten med Nyab gäller markentreprenad och grundläggningsentreprenad för den nya anläggningen på Haraholmens industriområde i Piteå.

Projektet startar omgående. Arbetena består av schakt, fyllning, grundläggning, betongarbeten, vatten och avlopp samt asfaltering och skall i sin helhet vara färdigställda september 2019.

– Två var för sig intressanta projekt som tillsammans blir ännu intressantare. Den färdiga anläggningen skapar i förlängningen arbetstillfällen i Piteå, och är av betydelse för att minska koldioxidutsläppen. Projekten ger oss genom samordning god möjlighet att optimera vårt hållbarhetsarbete samt kostnadseffektivisera, säger Erik Öhman, Platschef för båda entreprenaderna på Nyab.

Produktionen i den kommande anläggningen planeras starta under år 2020.