Händelsen inträffade i slutet av december och anmäldes till Arbetsmiljöverket i början av januari. Det var i samband med ett arbete med gjutning av väggar i komposit som den anställde skulle avlägsna skyddsplatsen från en kompositskiva. Stöten av den statiska elektriciteten verkade inte så kraftfull till en början, men efter ungefär tio minuter började personen uppleva domningar i armar och bål. Efter ytterligare en stund började musklerna att krampa, då tillkallade personalen ambulans. Muskelkramperna avtog men kom sedan tillbaka i vågor med omkring tio minuters mellanrum. Ambulanspersonalen beslutade att ta med sig den anställde till akutmottagningen, där denne fick tillbringa natten.