Händelsen inträffade förra året på Piteå sjukhus där patienten vårdades. Frakturen diagnosticerades tolv timmar efter fallet. Patienten upplevde strax därefter symtom från bröstet och avled senare. 

I lex Maria-anmälan uppges att hjärtsvikten i kombination med frakturen kan ha bidragit till en ökad belastning av hjärtat, som ledde tll dödsfallet.