Vargen över gränsen – lever farligt

Den varg som befunnit sig i södra Norrbottens fjälltrakter lever farligt.

11 januari 2019 10:03

Länsstyrelsen i Norrbotten har tidigare avslagit Maskaure samebys ansökan om skyddsjakt. Samebyn har överklagat beslutet till förvaltningsrätten, men just nu är ärendet inte aktuellt i länet.

Vargen befinner sig nämligen på Västerbottenssidan, på samebyn Grans område.

– Länsstyrelsen i Västerbotten har bra koll. Vargen är mitt i ett vinterbetesområde för ren och har varit där ett längre tag, vilket gör att det är en annan bild än när vi tog beslut att avslå. Jag tror det blir ett beslut ganska snart, säger Anna Danell, rovdjurshandläggare vid länsstyrelsen i Norrbotten.

LÄS OCKSÅ: "Proverna klara – härifrån kommer vargen"LÄS OCKSÅ: "Inga fler spår av vargen"

LÄS OCKSÅ: "Samebyn överklagar nekad skyddsjakt"LÄS OCKSÅ: "Vargrivna renar upptäckta"

Nya prover har tagits för att säkra vargens härkomst. Allt tyder dock på att den kommer från reviret Prästskogen i södra Norrland. Det innebär att den inte bedöms som genetiskt viktig.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jonny Vikström/Norrbottens media