LTU-instrument på väg till Mars

En prototyp av instrumentet Habit som byggs vid LTU och som ska skickas till planeten Mars 2018, ska testas under en Nasaexpedition i norra Indien.

18 april 1916 10:03

Indienexpeditionen sker inom ramen för Nasa-programmet Spaceward Bound.

– Det är en mycket prestigefylld expedition. Och att göra kalibreringar i en sådan här miljö är viktigt för oss, säger Javier Martín-Torres, professor i atmosfärsvetenskap vid Luleå tekniska universitet.

Instrumentet HABIT (Habitability Brine Irradiation and Temperature), som valts ut av Nasa att vara en del av den vetenskapliga nyttolasten ombord på ExoMars 2018, håller nu på att byggas vid Luleå tekniska universitet. Tester, validering och kalibrering pågår som bäst och utförs av forskargruppen i atmosfärsvetenskap vid Luleå tekniska universitet.

En av milstolparna i denna process är expeditionen till Ladakh, i norra Indien.

Förhållandena i indiska Ladakh är ändamålsenliga: området ligger på hög höjd, det är extrem torrt och kallt och det är hög UV-exponering. Dessutom finns det topologiska likheter med Mars.

– Ett av de viktigaste målen för expeditionen är att testa Habit under förhållanden som på något sätt liknar de på Mars. Mars är en kall och torr planet, det finns ingen plats på Jorden som har en lika torr atmosfär, säger Javier Martín-Torres.

Vatten är ett krav för liv så som vi känner det, så sökandet efter spår av vatten på Mars är ett viktigt mål. Tillgång till vatten kommer utgöra en central pelare för utformningen av framtidens bemannade expeditioner till Mars. Med hjälp av Habit kommer det att vara möjligt att kvantifiera den totala mängd flytande vatten som skulle kunna samlas in från atmosfären, skriver LTU i ett pressmeddelande.

0911-645 17

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!