Länstidningarna slås ihop

NSD och Norrbottens-Kuriren slår ihop största delen av sina redaktioner. Webben, sporten och lokalredaktionerna kommer att leverera samma innehåll till båda tidningarna.

26 augusti 1916 11:47

Förslaget antogs av styrelsen i torsdags och åtgärden offentliggjordes i fredags. Norrbottens Media AB slår ihop största delen av redaktionerna på NSD och Norrbottens-Kuriren.

– Vi kommer att ha en gemensam digital redaktion, men vi kommer ha separata printorganisationer som gör papperstidningen. Sedan kommer det finnas en del gemensamt material i tidningarna precis som idag, men det kommer också finnas unikt material i både NSD och Kuriren, säger Mats Ehnbom, vd på Norrbottens media AB som äger länstidningarna.

Förutom webben kommer även lokalredaktionerna och sporten att slås ihop.

– Så är det. Sen kommer lokalredaktionerna organisatoriskt ligga under NSD men leverera material även till Kuriren, säger Ehnbom.

Men trots en stor del likvärdigt material i båda tidningarna ser inte Mats Ehnbom några försämringar för läsarna.

– Istället för att skicka två personer från varje redaktion på Luleå hockeys matcher kan man använda den resursen till att göra annan unik journalistik, säger Ehnbom.

– Det kommer inte slå mot produkten. Den som läser NSD och Kuriren kommer fortsatt ha mycket innehåll.

Försvinner den redaktionella konkurrensen mellan länstidningarna nu?

– Vi kommer ha separat innehåll och göra delvis separat nyhetsvärdering i print. Men den fullständiga konkurrensen som har bedrivits tidigare försvinner.

Varför slår man inte ihop tidnigarna helt?

– Vi är rädda om våra varumärken. NSD och Kuriren har funnits under väldigt lång tid och läsarna har starka relationer till dem. Dessutom finns det ett stort värde rent opinionsmässigt. Tidningarna kommer ha separata ledarsidor, debattsidor och olika krönikörer på sporten och kulturen.

Enligt Mats Ehnbom är inte sammanslagningen en konsekvens av fjolårets minusresultat på elva miljoner kronor. Istället beskriver han det som ett offensivt förslag för att anpassa sig till det nya medielandskapet.

– Det här är inte framkallat för att styrelsen har satt några besparingskrav på oss. Däremot blir konsekvensen att vi minskar våra kostnader en del.

I dag finns cirka 80 journalisttjänster på Norrbottens media, men Mats Ehnbom har inga siffror på hur många som försvinner. Ledningens förslag ska nu förhandlas tillsammans med fackklubbarna i Mediehuset.

– Vi kommer i möjligaste mån att försöka undvika att säga upp folk. Vi kommer att nyttja naturlig avgång och vakanser. Sedan får vi se vart vi landar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Joel Gustafsson 0911-645 54