Kvinnan hade en låsning i ryggslutet och fick en djupgående behandling i delar av halsen och ryggen, som hon inte efterfrågat eller samtyckt till. Trots den så kallade radikala symptomutvecklingen, som bestod av kraftiga synrubbningar, illamående och svårigheter att gå, avbröts inte behandlingen. Den upprepades istället några timmar senare samt ytterligare fem gånger under de följande dagarna. Trots rekommendationer från två erfarna kollegor avbröt kiropraktorn inte behandlingen. Ivo uppger att läkare på Norrlands universitetssjukhus har konstaterat att "någon form av skada tycks ha uppstått i hjärnstammen". Kiropraktorn i fråga saknade svensk kiropraktorlegitimation och är därmed egentligen inte tillåten att arbeta självständigt på det sätt han gjorde på kliniken.