Företag söker lån för att klara krisen

Många företag i Norrbotten söker lån för att klara coronakrisen. "Vi måste prioritera hårt", säger Niklas Jonsson, vd för Almi nord.

6 april 2020 08:02

Statliga Almis lånefond har förstärkts med tre extra miljarder – som är en del av regeringens krispaket – för att kunna hjälpa små och medelstora företag som drabbas negativt till följd av coronavirusets spridning. Detta har gjort att de kan erbjuda ett så kallat brygglån som ger möjlighet till ränte- och amorteringsanstånd.

Niklas Jonsson, vd för Almi nord, berättar att de har ett högt tryck från företag som ansöker om lånet. Främst från butiker, restauranger och verksamheter som är kopplad till besöksnäringen som drabbats hårt.

– Det är en jättestor ökning jämfört med normal nivå. Man ser att det finns ett stort behov hos företagen att få de här krediterna. Vi jobbar för fullt internt med att ta hand om alla ansökningar.

Start-ups, små och medelstora företag kan söka efter lånet – men för att få det bedöms både behovet och återbetalningsförmågan.

– Vi måste prioritera hårt och hitta de som var bärkraftiga innan och som vi tror är bärkraftiga efteråt. Det är jättesvåra samtal. Det här är folk som har satsat mycket av sin egen tid och pengar som står och lider.

Han tror att de verksamheter som det gick bra för innan krisen kan komma till ett normalläge igen.

– Men då gäller det att man inte har förbrukat de muskler man har i balansräkningen och att man kan bära en kredit som man har tagit på sig under den här tiden. Och det kan inte alla företag göra, säger Jonsson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Amanda Liikamaa