Flera lodjur fällda på första jaktdagen

I dag startade lodjursjakten, och 35 lodjur har redan fällts, vilket är näst intill halva tilldelningen.

1 mars 2017 21:40

Enligt Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har 18 djur fällts i Jämtland, fem i Västerbotten, fyra i Gävleborg och fyra i Västra Götaland. I södra Dalarna fick jakten avlysas redan första dagen då fyra av fyra lodjur fällts.

Lodjursjakten pågår från den första mars till den 15 april, eller tills det sista lodjuret är fällt. Alla län där lodjursjakt får bedrivas har ett antal lodjur som får skjutas. Flest får skjutas i Jämtland, där är antalet 27. Sammanlagt får 79 lodjur fällas i landet. I norrbotten är tilldelningen fyra djur.

Siffrorna är preliminära och kan komma att ändras. (TT)

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!