Bilens "svarta låda" kan ge svar

Dödsolyckans anonyma vittnen har ännu inte kontaktat polisen – som nu hoppas att bilens "svarta låda" ska rymma viktig bevisning. Men trafikexperten är skeptisk. "Bilarnas 'svarta lådor' har inte följt med in i domstolarna ännu", säger Jörgen Lundälv, docent i trafikmedicin vid Umeå universitet.

4 januari 2018 15:39

Norrbottens Media har tidigare avslöjat att två nyckelvittnen till julaftonens dödsolycka nedanför Pontusbadet inte vågar tillkännage sig för polisen.

Precis som kammaråklagare Ulla-Karin Lindström har Inge Barsk, polisiär förundersökningsledare, ingen förståelse för parets rädsla.

– Det är inget gangstermord, detta. Har man sett en allvarlig olycka måste man kunna träda fram.

Som läget är nu har polis och åklagare endast fyra tillräkneliga nyckelvittnen, varav två är medpassagerarna i den misstänktes bil.

Teoretiskt kan vittnesutsagorna bli motstridiga, rentav diametralt motsatta, och då riskeras ett juridiskt dödläge.

– I så fall tingsrättens sak att bedöma. Därför är det absolut viktigt att även dessa anonyma vittnen hör av sig. Fyra eller sex vittnen är stor skillnad, säger Inge Barsk.

Ett annat problem i utredningen är att trafikljusens aktuella signaler vid dödsolyckan inte finns lagrade i kommunens datoriserade loggar, vilket Norrbottens media också har rapporterat om.

– Jag vill inte gå in på bevisvärderingen i det här läget. Vi får invänta ett eventuellt åtal.

Gällande bilarnas hastighet finns dock förhoppningar gällande bevisningen. Bilarnas yttre skador i sig, tillsammans med bland annat bromsspår, väglag och vittnesuppgifter, kan ge en bild av hastigheten i samband med kollisionen. Nu återstår analyser av bilarnas inre elektronik och dataförekomst.

– Den misstänkte har kört en ny bil, såna har oftast datasystem med saker lagrade. Vi kommer dock behöva hjälp från tekniker utifrån i den delen, säger Inge Barsk.

Jörgen Lundälv, docent i trafikmedicin vid Umeå universitet, har i många år krävt en ökad medvetenhet inom rättsväsendet gällande så kallade ”svarta lådor”, i såväl personbilar som i polisbilar (se faktaruta).

Men han är skeptisk till polisens kompetens.

– Generellt har både åklagare och polis väldigt mager kunskap om detta.

Enligt Lundälv har den lagrade datainformationen i moderna bilar överhuvudtaget inte använts som teknisk bevisning vid allvarliga olyckor.

– De ”svarta lådorna” har inte följt med in i domstolarna ännu, mig veterligt. En gåta, eftersom polisen är så noga med att beslagta datorer och analysera data i andra brottsutredningar. Däremot är bilindustrin själva, även försäkringsbolagen, snabba med att plocka ut informationen.

Nu uppmanar han polismyndigheten att satsa på mer internutbildning gällande ”svarta lådor” i bilarna.

– Under de tio år som jag har varit intresserad av detta, har det inte hänt särskilt mycket. Det beror på att trafiksäkerheten överlag har halkat efter i polisens verksamhet, säger Jörgen Lundälv, Umeå universitet.

Svarta lådor

"Svarta lådor" har länge varit till stor hjälp vid haveriutredningar efter exempelvis flygkrascher, eftersom de rymmer data gällande flygplanets position, fart och höjd med mera.

Inom bilindustrin och försäkringsbranschen förekommer motsvarande möjligheter till så kallad EDR – Event Data Recorder – som lagrar information vid en biltur, gällande fart, acceleration, körförhållanden med mera.

När norske skidstjärnan Petter Northug kraschade sin Audi år 2014 förekom bilens "svarta låda" i såväl polisens förundersökning som bilföretagets egen utredning.

Källa: Norrbottens Media, Aftonbladet

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Nils Johansson/Norrbottens media

Ämnen du kan följa