LÄNET I länet finns totalt 2 187 pelletspannor eller cirka 34 per 1 000 småhus. Det placerar länet på 15:e plats i pelletstoppen, räknat per småhus. Men det finns fortfarande över 500 villaoljepannor i länet, enligt bioenergiföretaget Scandbio.

– Förnybar energi är nyckeln i klimatomställningen. Därför är det bra att så många villaägare valt en pelletspanna och värmer sitt hus med restprodukter från skogen, säger Peter Granborn, vd på Scandbio.