OECD sänker tillväxtprognosen

En inbromsning i världshandelns tillväxt till följd av handelskonflikter gör att den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD sänker sin prognos för global tillväxt till 3,2 procent i år, från en tidigare beräkning på 3,3 procent.

21 maj 2019 11:32

Nästa år väntas en försiktig återhämtning till 3,4 procent.

"Den bräckliga globala ekonomin destabiliseras av handelsspänningar", skriver OECD:s chefsekonom Laurence Boone i en kommentar.

För svensk del konstaterar OECD att ekonomin är på väg att bromsa in till en tillväxt på 1,6 procent i år och nästa år. En tung faktor som OECD:s ekonomer lyfter fram är att det bromsar in i byggsektorn. Svag lönetillväxt och lägre bostadspriser antas samtidigt hålla tillbaka hushållskonsumtionen samtidigt som global osäkerhet slår mot investeringsklimatet.

Arbetslösheten i Sverige antas sluta sjunka, medan inflationen antas ligga i närheten av Riksbankens mål på 2 procent.

I rapporten konstaterar OECD samtidigt att handelskonflikter slår mot tillverkningssektorn globalt och stör gränsöverskridande värdekedjor, vilket skapar stor osäkerhet som i sin tur får många att tveka om investeringar.

Fakta: Höjd prognos för USA

OECD sänker tillväxtprognosen globalt. Men för USA höjer OECD tillväxtprognosen för i år med 0,2 procentenheter till 2,8 procent, medan nästa års prognos höjs med 0,1 procentenhet till 2,3 procent.

Prognosen för eurozonen höjs också, till 1,2 procent i år och 1,4 procent 2020: Det är 0,2 procentenheter högre än senast föregående prognos för eurozonen för de båda åren.

Tillväxtprognosen för Kina lämnas oförändrad på 6,2 procent i år och 6 procent 2020.

Källa: OECD

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!