Nästa år väntas en försiktig återhämtning till 3,4 procent.

"Den bräckliga globala ekonomin destabiliseras av handelsspänningar", skriver OECD:s chefsekonom Laurence Boone i en kommentar.

För svensk del konstaterar OECD att ekonomin är på väg att bromsa in till en tillväxt på 1,6 procent i år och nästa år. En tung faktor som OECD:s ekonomer lyfter fram är att det bromsar in i byggsektorn. Svag lönetillväxt och lägre bostadspriser antas samtidigt hålla tillbaka hushållskonsumtionen samtidigt som global osäkerhet slår mot investeringsklimatet.

Arbetslösheten i Sverige antas sluta sjunka, medan inflationen antas ligga i närheten av Riksbankens mål på 2 procent.

I rapporten konstaterar OECD samtidigt att handelskonflikter slår mot tillverkningssektorn globalt och stör gränsöverskridande värdekedjor, vilket skapar stor osäkerhet som i sin tur får många att tveka om investeringar.