Nu går även heminredningen att hyra

Musik, semesterbostäder och elcyklar – i dag kan vi välja att abonnera på nästan vad som helst i stället för att äga. Nu tar även heminredningen plats på den strömmade marknaden.

31 juli 2019 07:30

Att hyra i stället för att äga är ett koncept som bara väntas bli större. Parallellt med att secondhand har fått ett stort uppsving smyger sig nya hyrtjänster för inredning in på marknaden. Under år 2020 planerar möbeljätten Ikea att rulla ut en abonnemangsbaserad tjänst för möbler på sina marknader.

Ny värld

Det svenska företaget Beleco är en aktör som, inspirerade av bland andra Spotify, Uber och Airbnb, försöker lansera begreppet strömning på heminredningsområdet. Via sajten kan kunder hyra allt från enstaka inredningsdetaljer till hela bohag under en begränsad tid.

Vi funderade på hur vi tror att samhället kommer att se ut i framtiden när allt mer blir "on demand", och kom fram till att vi nog kommer att bo så också. Vi vill gå mot ett samhälle där man har möbler efter de behov man har just nu, säger Sebastian Rudenstam, Belecos ena grundare.

Andra mönster

Att ha tillgång till i stället för att äga kallas ibland accessbaserad konsumtion, något som antropologen Katarina Graffman och reklamprofessorn Jacob Östberg har skrivit om i boken ”Vi är vad vi köper”. De ser flera drivkrafter bakom den här utvecklingen.

Det hänger samman med en rad större samhällsförändringar där många inte kan se tydligt framför sig var de kommer att befinna sig, och vad de kommer att syssla med några år framåt i tiden, säger Jacob Östberg.
I de större städerna skaffar folk såväl permanenta boenden som permanenta jobb allt senare i livet. När man tvingas kuska runt mellan olika boenden, eller till och med mellan olika städer, i jakten på jobb kan det upplevas som en börda att ha en massa möbler och andra prylar som man måste ta hänsyn till.

Viktiga värderingar

Ökad klimatmedvetenhet hos konsumenterna är också en drivkraft bakom trenden med hyrbaserad heminredning. Men även producenterna har blivit allt månare om att visa var de står.

Visst finns det en kundgrupp som verkligen vill kunna hyra i stället för att köpa, men jag tror att det är minst lika mycket företagens ängslighet att vilja framstå som värderingsdrivna, inte minst vad gäller klimat och hållbarhet, säger Katarina Graffman.
Just nu är det väldigt stort fokus på att kommunicera hur värderingsdrivet man är som företag, eftersom man tror att det är värderingar som driver människors köp eller relation till specifika varumärken.

Sebastian Rudenstam på Beleco tror att detta kommer att leda till att företag lämnar slit- och slängmodellen.

Man måste visa dem att de kan tjäna pengar flera gånger på samma sak. Det kommer tvinga dem att ta ansvar, eftersom de då inser att de måste skapa produkter som de kan fortsätta tjäna pengar på igen och igen, säger han.

Vanor och identitet

I Sverige har hemmet och inredningen länge haft hög status och setts som ett uttryck för personlig smak och identitet. Vad händer med det när alla ting är utbytbara? Katarina Graffman jämför det med att hyra kläder – något som också håller på att slå igenom i klimatmedvetenhetens tid.

Kläderna vi väljer att bära på våra kroppar är väl det mest personliga när det kommer till ting. Vissa människor skulle aldrig kunna tänka sig att hyra kläder. För andra har möjligheten att hyra öppnat upp nya världar av identitetskonsumtion. Jag tror att samma kommer att gälla möbler och inredning som man hyr, säger Katarina Graffman.
Fakta: Hyra i stället för att äga

+ Accessbaserad konsumtion betyder att man får tillgång till en vara eller tjänst under en begränsad period, mot en avgift.

+ Netflix och Spotify är exempel på accessbaserade tjänster, där man inte köper och äger någon fysisk produkt utan bara har tillgång till den. Samma princip gäller för prenumerationsbaserade kläduthyrningstjänster och bilpooler.

+ Man talar i dessa sammanhang om flytande konsumtion, som syftar på ett minskande behov av ägande. 

+ Att få tillgång till nya saker och tjänster utan att äga dem erbjuder möjligheten att snabbt kunna byta vid behov.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!