NTF vill ha höjd åldersgräns för cykelhjälm

Barns användning av cykelhjälm minskar drastiskt när de kommer upp i tonåren, samtidigt som huvudskadorna ökar. Ett sätt att öka användningen är att höja åldersgränsen i cykelhjälmslagen från 15 till 18 år, anser trafiksäkerhetsorganisationen NTF.

22 april 2018 17:50

Cykelhjälmslagen för barn upp till 15 år infördes 2005. Men mellan 10 och 17 års ålder minskar användningen av cykelhjälm från 93 till 16 procent, visar en studie av försäkringsbolaget Folksam. Samtidigt ökar andelen huvudskador vid cykelolyckor med cirka en procentenhet årligen efter 10 års ålder.

När man bara har en lagstiftning för barn så blir det för många synonymt med att man är vuxen när man slutar använda cykelhjälm, säger Marie Nordén, generalsekreterare på NTF.

Höjd åldersgräns

Trafiksäkerhetsorganisationen vill helst ha en hjälmlag för alla, men det har inte fått gehör hos politikerna. Ett alternativ skulle kunna vara att höja åldersgränsen till 18 år.

Det tror vi definitivt skulle ge effekt. Det skulle kunna vara ett första steg, säger Marie Nordén.

Hon efterlyser också en infrastruktur som är mer anpassad för cyklister, sänkta hastigheter i tätort och en trafikkultur där bilister visar större hänsyn. Dessutom behöver vuxna föregå med gott exempel och använda cykelhjälm i högre utsträckning.

Många tonåringar tycker att det är töntigt att använda hjälm och man använder inte hjälm om det är få som gör det.

Bristande underhåll

Flest cykelolyckor där barn är inblandade sker på väg till och från skolan, visar Folksams studie. En fjärdedel av olyckorna sker dessutom på grund av brister i drift och underhåll.

Underhållet är väldigt viktigt. Nu när vi har lämnat vintern bakom oss ser vi att rullgruset ligger kvar alldeles för länge. Man behöver också ta hänsyn till cyklisterna när man har vägarbeten, säger Marie Nordén.

Fakta: Barn i cykeltrafiken

Varje år skadas cirka 2 800 barn så allvarligt i cykelolyckor att de tvingas uppsöka sjukhus.

Flest olyckor sker när de cyklar till och från skolan.

Olyckorna beror ofta på brister i drift och underhåll av cykelvägarna.

Olyckorna minskar kraftigt under skolloven. Flest olyckor sker strax före sommarlovet.

Hjälmanvändningen minskar från 93 procent vid tio års ålder till 16 procent vid 17 års ålder.

Källa: Folksam

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!