Nedlagd gruva kan få nytt liv

23 november 2016 06:31

Den nedlagda gruvan i Kaunisvaara i Pajala kommun kan få ett nytt användningsområde. Kommunen och Luleå tekniska universitet (LTU) har nämligen beviljats medel till en förstudie som ska utreda möjligheterna att göra den till en forskningsgruva.

Som forskningsgruva skulle den kunna användas till att testa ny utrustning och ny teknik i skarpt läge, och detta i ett arktiskt klimat.

"Utmaningarna med gruvdrift i arktiska klimat är stora, inte minst ur ett miljöperspektiv, så en forskningsgruva i Kaunisvaara kan ligga helt rätt i tiden", säger Pär Weihed, professor inom malmgeologi vid LTU, i ett pressmeddelande.

Gruvan öppnades 2012 av Northland Resources, men lades ner då företaget gick i konkurs två år senare. I förstudien kommer man bland annat se vilket intresse som finns inom gruvbranschen för en forskningsgruva, och hur detta ska kunna finansieras.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!