Misstroendehot kvarstår trots AF-besked

Vänsterpartiets hot om misstroende mot arbetsmarknadsministern kvarstår. Hennes strävan att bromsa nedläggningen av Arbetsförmedlingskontor och säkra närvaro räcker inte.

Att lägga ansvaret på en ganska nytillträdd minister är fullständigt hårresande, säger statsminister Stefan Löfven (S).

28 november 2019 06:05

Vänsterpartiet har hotat med att få till stånd en misstroendeförklaring i riksdagen mot arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S). Orsaken är regeringens planerade reform av Arbetsförmedlingen och det redan pressade läget på AF som ger problem för kommuner, företag och arbetssökande.

Regeringen uppgav på torsdagen att den nu ska be Arbetsförmedlingen att hejda sig lite vad gäller den pågående avvecklingen av 132 kontor, en plan som AF skissat på i flera år och verkställt i år. Regeringen vill stärka den lokala närvaron.

Men den stora omgörningen av AF påverkas inte, den ska vara på plats om två år. Det är en reform som regeringen har gjort upp om med samarbetspartierna Centerpartiet och Liberalerna.

Regeringens besked räcker inte för att V ska dra tillbaka sitt misstroendehot.

Det är inte tillräckligt konkret eller tydligt. Men jag konstaterar att de rör sig på de punkter vi har framfört krav på, vilket är ett framsteg, säger V:s arbetsmarknadspolitiske talesperson Ali Esbati.

Hårresande

Statsminister Stefan Löfven tycker att V:s agerande saknar all logik.

Att lägga ansvaret på en ganska nytillträdd minister är fullständigt hårresande, säger han.

Löfven förstår inte hur V kan liera sig med M och KD som "inte alls har samma syn på arbetsmarknadspolitik som V. De båda partierna, samt SD, har sagt att de kan tänka sig att stödja ett misstroende.

Statsministern pekar på att de stora snabba neddragningarna på Arbetsförmedlingen beror på att det var Moderaternas och Kristdemokraternas budget för 2019 som klubbades i riksdagen för ett år sedan. Regeringen har återfört en mindre del av pengarna till AF.

Regeringen ska i ett regleringsbrev före årets slut uppmana AF att stärka den lokala närvaron i landet och kanske få AF att behålla eller återstarta kontor som ska avvecklas eller redan har lagts ned.

Hur många kontor som skulle kunna räddas vill dock inte Eva Nordmark gå in på.

För över pengar

Regeringen kommer att ge AF klartecken för att föra över 900 miljoner kronor i medel från i år till nästa år, pengar som myndigheten inte har kunnat använda i år på grund av det pressade läget.

Målet att göra om AF i grunden ligger fast. Större delen dess verksamhet ska tas över av privata aktörer som arbetssökande ska kunna välja mellan.

Om vi gör rätt kan det här bli bra, säger arbetsmarknadsminister Nordmark.

AF är i full färd med att lägga ner 132 kontor, före årsskiftet ska uppemot 90 av dem vara avvecklade och uppemot 3 500 anställda beräknas då ha slutat.

"Kommit långt"

Inriktningen att lägga ner många kontor och gå över till kontakt via nätet, så kallade digitala tjänster, togs för flera år sedan men i år har det blivit skarpt läge.

Vi har kommit ganska långt i avvecklingen och vår plan är att vara klara under det första halvåret 2020, sade Anders Persson, förvaltningsdirektör på Arbetsförmedlingen till TT före Nordmarks pressträff.

Om ett uppdrag att tänka om kommer finns det praktiska problem i form av at hyresavtal har sagts upp, nya måste tecknas och personal rekryteras.

Arbetsmarknadsministern vill inte säga om hon anser att AF ska lägga ned avvecklingsplanen.

Vi kommer att styra hårdare, säger hon.
Fakta: Regeringens besked

I regleringsbrevet för 2020 ska AF få i uppdrag att stärka den lokala närvaron. Myndigheten ska ha lokal närvaro genom egna kontor, genom lokal hos kommuner eller servicekontor med andra myndigheter.

AF får använda 900 miljoner av anslagspengar som inte används i år även nästa år.

AF ska säkerställa stöd för funktionshindrade, både vad gäller stöd, matchning och hjälpmedel.

Beslut om ny generaldirektör ska fattas före årsskiftet. Den nuvarande slutar i mars.

Den stora, genomgripande reformen av AF fortsätter och ska vara på plats den 1 november 2021.

Källa: Regeringen

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!