PITEÅ Vid en ytskiktsrenovering av en kontorslokal började mattläggaren vid ett byggföretag i Piteå misstänka asbest. Det var efter att ha rivit ut mattor samt färdigställt spacklingsarbeten som han såg det svarta limmet som satt under mattan i ett av utrymmena. Företaget avbröt projektet och skickade det misstänkta materialet på analys och provsvaret visade på asbest. Lokalen är sedan upptäckten låst och tejpprover från lokalens miljö är skickad för vidare analyser. Arbetsgivaren har anmält händelsen till Arbetsmiljöverket.