Miljöforskare: Satsa på "gröna klimathästen"

Världens planerade fossila bränsleproduktion hotar de globala klimatmålen. År 2030 kan den globala temperaturökningen överstiga tre grader, skriver FN:s miljöprogramsgrupp (UNEP) i en ny rapport. "Fossila bränslen måste skrivas in i de globala klimatavtalen", menar rapportförfattarna.

20 november 2019 09:43

FN:s miljöprogramsgrupp (UNEP) visar i en ny rapport på obalans mellan ökad fossil bränsleproduktion och globala klimatmål, samt på politiska klimatprioriteringar bland världens länder. Måns Nilsson, chef vid Stockholm Environmental Institute, och en av rapportens huvudförfattare, är visserligen inte förvånad över fynden – däremot gläds han åt de positiva initiativ som sker runtom i världen.

Men det handlar ju om två vågskålar, och vi får inte glömma bort att det finns stora och mäktiga intressen inom den fossila bränsleindustrin, säger han till TT.

Förbud och investeringar

Bland annat Costa Rica, Danmark och Nya Zeeland har tagit initiativ till partiella eller totala förbud mot prospektering och utvinning av gas och olja, samtidigt som Spanien och Tyskland fasar ut sin kolproduktion. Bolag och institutioner världen över har därtill lovat att dra ner på investeringarna i fossil energi med drygt tio biljoner dollar. I den andra vågskålen finns länder som Kanada, Ryssland och USA som "motiverar stora produktionsökningar".

"Nettoresultatet kan innebära betydande överinvesteringar, vilket ökar risken för att tillgångar, arbetstillfällen och samhällen låses in i ökade fossila bränsleutsläpp", skriver rapportfattarna.

UNEP framhåller internationellt samarbete som en nyckelkomponent i arbetet med att bromsa den fossila bränsleproduktionen.

"Åtgärder för att förflytta produktionen från fossila bränslen blir mer effektiva när länder antar dem tillsammans, och internationellt samarbete kan skicka en tydlig signal till beslutsfattare, investerare, konsumenter och civilsamhällen att världen går mot en framtid med låga koldioxidutsläpp", summerar rapportförfattarna.

"Klimatavtal måste uppdateras"

UNEP-rapporten är ett kvitto på att finansmarknaden fortsätter att se fossila bränsleinvesteringar som riskfria, och den bristen på samstämdhet mellan politiska mål och ekonomisk utveckling är en ömmande sten i klimatarbetets sko. Och därför är inga märkbara och långsiktiga globala klimatåtgärder möjliga så länge fossila bränslen inte finns med i bindande klimatavtal, anser Måns Nilsson.

Och det är en förutsättning om den gröna hästen ska hinna före den bruna i klimatmaratonmarschen, säger han.
Fakta: Fossila bränslen

Fram till år 2030 ser världen ut att producera 50 procent mer fossila bränslen än vad som kan förbrännas för att hålla den globala uppvärmningen under två grader. När det gäller arbetet med att hålla uppvärmningen kring 1,5 grader visar de rådande produktionsplanerna på en ännu större ökning, 120 procent.

Fossila bränslen består av organiska kol- och väteföreningar i sediment eller sedimenterad berggrund och är den största källan till utsläpp av växthusgaser som bidrar till klimatförändringar. Koldioxid till följd av fossil bränsleproduktion ligger bakom cirka 60 procent av den totala förstärkningseffekten, 30 procent står utsläpp av metangas för.

Källa: UNEP, Naturvårdsverket, Världsnaturfonden

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!