"Mansplaining" vanligt från baksätet

Sju av tio svenskar säger att de har fått oönskade kommentarer om sin körning från andra i bilen.

Män uppmanas att köra säkrare medan kvinnor i högre grad får kommentarer om sin körförmåga – trots att kvinnor orsakar färre olyckor i trafiken.

4 juni 2017 11:30

Män som sitter bakom ratten får oftare än kvinnor höra saker som "kör inte så nära bilen framför" eller "måste du köra om så ofta?". Kvinnor å andra sidan får i större utsträckning kommentarer som "nu borde du växla upp" eller "vill du att jag kör i stället?".

Det visar en undersökning om så kallade "baksätesförare" – som Yougov har gjort på uppdrag av Audi.

Jag blir inte jätteöverraskad och jag ler ganska brett när jag hör det, säger Berit Johansson, som är förbundsordförande vid Sveriges trafikskolors riksförbund.

"Har ett ansvar"

Men det finns också en allvarlig sida som handlar om grupptryck – kanske särskilt bland unga – där bilförare kan stressas och pressas av andra till att exempelvis köra fortare, berättar Berit Johansson.

"Backseat drivers" har ett ansvar i sammanhanget.

Hon påpekar också att män är mer drabbade av trafikolyckor och orsakar fler olyckor än kvinnor.

Kvinnor är försiktigare, generellt, och kör på ett annat sätt.

"Ger sig rätten"

Trots det får de alltså sin körförmåga ifrågasatt oftare än män. Berit Johansson tror att bilkörning ibland kan vara en del av identiteten för en man, och att bilintresset generellt är större bland män.

Man kanske har en större tro till sin egen förmåga och med det ger man sig rätten att kommentera.

Tidigare har kvinnor varit bättre än männen på det teoretiska körkortsprovet, men sämre på uppkörningen, berättar hon.

Nu klarar sig kvinnorna bättre på båda delarna.

"Kan vara bra"

TT: Är det bra eller dåligt att ge kommentarer till folk som kör bil?

Det beror på vilken kommentar man ger. Om man sitter i baksätet och hojtar "vet du vad tredje växeln är för något?"... eller när föraren håller lagstadgad hastighet och någon säger "sluta söla, jag har bråttom" – då stöttar man upp ett olagligt beteende. Men en stilla kommentar som "jag är rädd just nu" kan faktiskt vara väldigt bra.

Rent allmänt inför bilandet under sommarsemestern har Berit Johansson ett särskilt tips till trafikanter.

Jag tycker att man ska ha god tid på sig när man kör och ta regelbundna pauser.
Fakta: Kommentarer i bilen

68 procent av svenska bilförare säger sig ha fått oönskade kommentarer från passagerare om körningen. Varannan kvinna och 38 procent av männen känner sig irriterade vid kommentarer och var femte kvinna har undvikit att köra bil för att slippa kommentarer.

De tre vanligaste kommentarerna är: Det är xx i hastighetsbegränsning här (44 procent), Kör inte så nära bilen framför (28 procent) och Du är för nära kanten (21 procent).

Kvinnor får oftare höra: Här hade du lätt hunnit köra om (20 procent kvinnor, 8 procent män), Nu borde du växla upp/ned (16 procent kvinnor, 8 procent män), Vill du att jag kör i stället? (14 procent kvinnor, 9 procent män) och Vill du att jag parkerar åt dig? (10 procent kvinnor, 4 procent män).

Män får oftare höra: Kör inte så nära bilen framför (33 procent män, 23 procent kvinnor) och Måste du köra om hela tiden? (13 procent män, 4 procent kvinnor).

Undersökningen utfördes av Yougov på uppdrag av Audi. 2 000 bilförare tillfrågades.


Fakta: Bilkörande

17 procent av svenska par delar lika på körandet.

I 8 av 10 par kör den ena personen mer än den andra

79 procent av männen säger att de oftast sätter sig bakom ratten.

36 procent av kvinnorna säger att de oftast sätter sig bakom ratten.

41 procent av svenskarna anser att kvinnor kör bättre än män. 10 procent svarar att män kör säkrare.

Undersökningen utfördes av Sifo och blev offentlig hösten 2016. Omkring 1 000 deltagare svarade på frågor om sina körvanor.

Källa: TT

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!