Skog Granbarkborren har orsakat skogsskador för miljardbelopp de senaste åren.

Nu visar Skogsstyrelsens stickprov att det finns ovanligt många granbarkborrar kvar i träden i Götaland, skriver Lantbrukets affärstidning. Skalbaggen, cirka fyra millimeter lång, brukar vanligtvis bege sig ned i marken för vintervila vid den här tiden på året.

Enligt Skogsstyrelsen är det fortfarande effektivt att avverka angripna träd, förutsatt att barken följer med. Annars finns risk att barkborrarna blir kvar i skogen, vilket kan leda till stora angrepp även nästa år.

Den varma sommaren 2018 innebar optimala förutsättningar för granbarkborren. Omkring 2,5 miljoner kubikmeter skog i södra Sverige omfattades av angreppen.