Efter förvaltningsrättens avgörande står det klart att läkaren får dispens för att förskriva narkotikaklassad stimulantia för behandling av ADHD hos vuxna. När det gäller barn med diagnosen, som ska medicineras, måste läkare enligt Läkemedelsverkets föreskrifter ha specialistkompetens.