Myndigheten har de senaste åren sett en kraftig ökning av anmälningar mot bolaget. Hittills i år rör det sig om ett 40-tal anmälningar. En av dem som fått betala betydligt mer än ordinarie pris för biljetter köpta via sajten är Piteåbon Iris Johansson, som PT berättade i förra veckan.

Det finns både anmälningar och kontakter till vår upplysningstjänst Hallå konsument som tyder på att det finns ett ganska omfattande konsumentproblem, säger Andreas Prochazka, enhetschef på Konsumentverket till tidningen.

Klagomålen på Viagogo handlar främst om att kunder sig lurade, att det tillkommit kostnader i efterhand som inte framgått vid köpet och att det är svårt för kunderna att nå bolaget.

Den så kallade varningslistan hos Konsumentverket är ny och ska ge vägledning och information kring olika konsumentproblem.

Den är tänkt att varna konsumenter. Ser vi problem som vi inte kommer åt på annat sätt är listan ett sätt att upplysa konsumenter, säger Andreas Prochazka.