Ikeas ommöblering fortsätter utan nya varsel

I november presenterade Ikeakoncernen en omorganisation. 7 500 tjänster skulle försvinna globalt, varav 650 i Sverige.

Nu bekräftas att de siffrorna inte kommer att överstigas.

21 maj 2019 13:28

I november gick Ikea även ut med att 11 500 nya tjänster planerades, men det var oklart hur många av dessa som hamnar i Sverige.

Vi är mitt i den här förändringsresan som kommer att pågå i två år till. Så vi vet inte var vi kommer att landa där, säger Daniela Rogosic, talesperson för Ingka Group, som driver Ikeavaruhus runt om i världen.

Tidigare har koncernen presenterat delar av den nya organisationen, bland annat för dem som jobbar inom it, HR och logistik. På tisdagen presenterades var i förändringsprocessen de befinner sig. Under de kommande dagarna kommer de nya organisationsstrukturerna att delas med medarbetarna.

Det kommer inte att överstiga den siffran på 650 som vi presenterade i höstas, och inte den globala siffran på 7 500 globalt. Vår ambition är att hitta nya roller till så många som möjligt av de 650 som eventuellt berörs, säger Daniela Rogosic.
Vi kommer att informera om vilka roller som kanske inte kommer att finnas kvar och vilka nya roller som det kommer finnas möjlighet att kliva in i, fortsätter hon.

Bakgrunden till omorganisationen är att Ikea vill lägga mer fokus på digitalisering, hemleveranser och citybutiker för att möta ett förändrat kundbeteende.

Fakta: Ikea

Just nu finns drygt 420 Ikeavaruhus på över 50 olika marknader världen över, varav 20 varuhus i Sverige.

Förra verksamhetsåret, som stängdes den 31 augusti i fjol, uppgick försäljningen till 38,8 miljarder euro (cirka 405 miljarder kronor, baserat på kronkurs 10/10 2018) för Ikea, inklusive de franchisetagare som inte drivs av Ikea-koncernen. Försäljningen ökade med 4,5 procent, justerat för valutaeffekter, jämfört med föregående verksamhetsår.

Ingka Group är den i särklass största av elva franchisetagare, med över 367 varuhus på 30 marknader. Bolagets försäljning uppgick till 34,8 miljarder euro under verksamhetsårets 2017/2018, vilket är en uppgång med 4,7 procent jämfört med året före.

Källa: Ikea

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!