Hushållens lån växer snabbare

26 mars 2020 09:33

De svenska hushållens lån hade i februari en årlig tillväxttakt på 5,2 procent. Det är en ökning med 0,1 procentenheter jämfört med januari, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

Ett år tidigare var tillväxttakten 5,3 procent.

Sammanlagt uppgick hushållens lån i februari till 4 236 miljarder kronor. Det är en ökning med 13 miljarder jämfört med januari och en ökning med 208 miljarder jämfört med februari 2019.

Hushållens bostadslån uppgick i februari till totalt 3 469 miljarder kronor, en ökning med 11 miljarder jämfört med månaden före och en ökning med 166 miljarder jämfört med motsvarande månad i fjol.

Statistiken gäller hushållens lån hos banker och andra så kallade monetära finansinstitut (MFI).

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT