Hundar får allt mindre antibiotika

Andelen svenska hundar som behandlas med antibiotika minskar för andra året i rad. De svenska veterinärerna ligger i framkant och befinner sig långt före sina kollegor ute i Europa, där det fortfarande är betydligt vanligare att skriva ut antibiotika till husdjuren.

19 november 2019 04:00

Allt färre europeiska hundar får antibiotika. I Sverige har var tjugonde hund, eller 5 procent, behandlats med antibiotika i år – en halvering jämfört med för två år sedan. Det visar en undersökning från djursjukvårdsföretaget Anicura.

Framför allt de yngre veterinärerna är väldigt varsamma med att skriva ut antibiotika. Kanske för varsamma i vissa fall. Vi behöver bli klokare och ge antibiotika när det verkligen behövs. I många länder handlar det om att minska användandet, säger veterinären Ulrika Grönlund, kvalitetsansvarig på Anicura.

Hot mot folkhälsan

Bakterier som är resistenta mot antibiotika klassas som ett av de största hoten mot folkhälsan av Världshälsoorganisationen WHO.

All förbrukning av antibiotika gynnar de resistenta bakterierna. Därför vill vi undvika det i möjligaste mån, säger Ulrika Grönlund

Ute i Europa faller siffrorna från högre nivåer. I Danmark har förskrivningen till hundar minskat från 19 procent till 11 procent de senaste tre åren. I Tyskland har siffrorna fallit från 23 procent till 11 procent under samma period.

Det är väldigt glädjande att det här hörsammas i till exempel Tyskland och Danmark och att de svarar på våra uppmaningar, säger Ulrika Grönlund.

Europeisk kartläggning

För att kartlägga hur vanligt antibiotika är har Anicura fyra år i rad undersökt hundar som har behandlats på djursjukhus.

I årets undersökning deltog fler än 23 000 hundar i tio europeiska länder och resultatet visar att förskrivningen totalt sett har minskat från 14 procent till 8 procent hos de jämförbara länderna de senaste tre åren.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!