Grundaren av Sunpine prisad

Grundaren av Sunpine, Lars Stigsson tilldelas Jan Häckners bioenergipris.

10 april 2018 15:15

Stigsson är grundare och delägare av Sunpine i Piteå. Han har utvecklat en teknik som är ett viktigt steg i kedjan för att omvandla råtallolja, en restprodukt från skogsindustrin, till bland annat förnybar diesel och bensin. Han har medverkat till att tekniken kommersialiserats och idag bidrar till att ersätta fossil diesel och därigenom minskar utsläppen av fossila koldioxidutsläpp med 250 000 ton per år.

Lars Stigsson grundade företaget Sunpine för drygt tio år sedan. Företaget använder råtallolja från skogsindustrin för att producera bioolja, terpentin, harts och råtalldiesel.

– Jag är rörd och känner stolthet över att ha fått Jan Häckners bioenergipris. Det har varit en spännande resa med Sunpine. För tio år sen var omsättningen 100 000 kronor och idag omsätter vi 1,5 miljarder kronor och har en god lönsamhet, säger Lars Stigsson.

Priset, 10 000 kronor, delas ut varje år till en person som genom forskning och innovation gjort en betydelsefull insats för att främja ökad bioenergianvändningen.

Motiveringen löd: För nyttiggörandet av forskningsresultat, inom kemisk och skogsindustriell teknologi i fullskalig produktion av talloljediesel från restprodukter från den svenska skogen, som lett till investeringar och arbetstillfällen vid Sunpine i Piteå. Lars har på ett unikt sätt genom en kombination av gedigen teknisk kunskap, entreprenörskap och mångårig envishet visat att inhemsk tillverkning av förnybara drivmedel och kemikalier ur skogsindustriernas effektiva värdekedjor både är tekniskt möjlig och ekonomiskt lönsam. Lars innovationsförmåga och driv har stor del i ökningen av biodrivmedel från den svenska skogen, för vilket han förtjänar ett särskilt erkännande.”

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Annika Lahti

Ämnen du kan följa