Väg 95 från Merkenes till Junkerdal på norska sidan, som har varit helt avstängd på grund av hårt väder, har nu öppnats för kolonnkörning. Preliminär sluttid för kolonnkörning är satt till måndagkväll 20:00. Den kan komma att ändras.