LULEÅ Inspektionen för vård och omsorg kritiserar en kallelse till provtagning vid njurmedicin på Sunderby sjukhus i Luleå där patienten uppmanades att fasta. En kvinnlig diabetiker som följde rådet och tog sitt insulin som vanligt blev illa däran av lågt blodsocker och behövde vård på akuten.