Cyklarna kan ställa till problem, både för fotgängare och för dem som ska hålla stadskärnan ren, snöfri och framkomlig.

I morgon, torsdag, kommer de cyklar som inte står på anvisade cykelparkeringar att märkas med en röd lapp. Den informerar ägaren om att cykeln måste flyttas innan den 17 oktober. Det kan vara till cykelparkeringarna på Stadsberget, Uddmansgatan och busstationen.

De cyklar som fortfarande är felparkerade eller övergivna den 17 oktober kommer att omhändertas och flyttas med lagligt stöd.

De förvaras sedan i tre månader. 

Innan den 17 januari 2020 finns möjlighet att få dem tillbaka mot beskrivning, därefter tillfaller äganderätten kommunen.