Fler svenskar tror på stigande börs

Börsåret 2019 avslutades på topp, och fler svenskar tror nu att Stockholmsbörsen kommer att stiga.

Men pessimisterna är fortfarande fler än optimisterna, visar en färsk undersökning.

14 januari 2020 05:30

Under det tredje kvartalet 2019 sjönk Stockholmsbörsen tillfälligt. Då sjönk också spararnas tro på börsens framtid. Men efter en bra avslutning på året kom framtidstron tillbaka, visar en Sifo-undersökning som utförts på uppdrag av nätmäklaren Avanza.

På frågan "Vad tror du om Stockholmsbörsens utveckling de kommande 12 månaderna?” svarar nära 30 procent att de tror att börsen kommer att sjunka. Det är något färre än det tredje kvartalet, men pessimisterna är fortfarande fler än optimisterna.

17 procent av privatspararna spår en stigande börs, vilket är 4 procent fler än kvartalet innan.

Unga vuxna ser ljusast på sina möjligheter att öka sitt börssparande. Bland unga mellan 18 och 34 år tror nära hälften, 48 procent av de tillfrågade, att de kommer kunna spara mer än vad de gör nu. I gruppen 35–55 år är motsvarande andel 36 procent och i gruppen 56–79 år 12 procent.

I webbpanelen deltog 1 050 slumpmässigt rekryterade svenskar boende i landet mellan 18 och 79 år. 41 procent av de tillfrågade svarade att de inte hade någon uppfattning om hur börsen kommer att utvecklas.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!