Japan Antalet människor som söker asyl i Japan ökade under 2017 med 80 procent jämfört med året före. Men av de nästan 20 000 asylsökande var det endast 20 som fick sina ansökningar beviljade, enligt regeringen.

Under de senaste åren har antalet som söker skydd i landet stigit då fler utnyttjat möjligheten för människor med giltiga visum att arbeta samtidigt som deras asylskäl utreds.

Regeringen beslutade förra månaden att begränsa rätten att arbeta för människor som Japan betraktar som flyktingar. Det har lett till att antalet ansökningar gått ner med 50 procent.