Firande av nationaldagen ökar mest

Mindre än en tredjedel av svenskarna firar nationaldagen. Men viljan att delta i ritualen ökar.

5 juni 2017 06:42
Det finns en signifikant uppgång i intresset för att fira nationaldagen. Andra högtider ligger stabilt, säger Henrik Ekengren Oscarsson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.

SOM-institutet vid Göteborgs universitet har undersökt svenska folkets deltagande i "återkommande ritualer och högtider". 31 procent av svenskarna firade nationaldagen 2016. Det är 6 procentenheter högre än 2011 och innebär att nationaldagsfirandet är den ritual som ökat mest de senaste sex åren. Att fira jul och sin egen födelsedag toppar listan med 94 respektive 86 procent.

Stark ökning bland utlandsfödda

En påtaglig ökning av nationaldagsfirandet har skett bland de tillfrågade som själva, eller vars föräldrar, inte är födda i Sverige. Uppgången i gruppen ligger mellan 10 och 15 procentenheter. En förklaring är att det sedan 2015 finns en medborgarskapslag där kommuner ansvarar för att uppmärksamma nya medborgare. Ofta sker det på nationaldagen, exempelvis i Jönköping.

Ledningen för Jönköpings kommun har en välkomstceremoni med lite förtäring på Kulturhuset Spira. Sedan välkomnas alla att fortsätta nationaldagsfirandet i Rådhusparken, säger Lisbeth Hultberg, ansvarig för firandet i parken i Jönköping.

Firandet ideologiskt

Men det finns också en politisk dimension. Undersökningen visar att Kristdemokraternas och Sverigedemokraternas väljare är mest benägna att fira nationaldagen.

Personer som står till höger, har förtroende för kungahuset och är religiösa firar oftare nationaldagen, så firandet är tydligt ideologiskt färgat. Samtidigt ser vi att benägenheten att fira faktiskt ökar brett i alla grupper mellan 2011 och 2016, säger Henrik Ekengren Oscarsson.
Nationaldagens historia

År 1916 bildades en styrelse för svenska flaggans dag som skulle arbeta för "nationell samling kring flaggan" och då blev 6 juni officiellt den svenska flaggans dag. År 1983 blev 6 juni officiell nationaldag och senare, år 2005, nationell helgdag. Den historiska kopplingen finns dels till år 1523 då Gustav Vasa den 6 juni valdes till kung i Sverige och bröt sig ur Kalmarunionen och Sverige åter blev självständigt. Den 6 juni 1809 kom den regeringsform som det moderna Sverige vilar på.

Nationaldagen är en sekulär högtidsdag.

Källa: Stiftelsen Sveriges Nationaldag.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!