EU utreder kartell på obligationsmarknaden

31 januari 2019 14:47

EU:s konkurrensmyndighet misstänker åtta banker för att ha samarbetat i en kartell när det gäller handel med statsobligationer från eurozonen 2007–2012. De banker som enligt misstankarna ska vara inblandade har ännu inte namngivits.

Enligt myndigheten ska handlare anställda på bankerna via chattar på internet ha utbytt känslig information och koordinerat sina handelsstrategier.

Just de sex år som kartellen ska ha varit verksam enligt misstankarna var intensiva på den europeiska obligationsmarknaden. Flera euroländer – som Grekland, Spanien och Portugal – hade allvarliga statsfinansiella problem, marknadsturbulensen var stundtals dramatisk.

EU-kommissionen anklagade redan i fjol storbankerna Deutsche Bank, Credit Agricole, Credit Suisse och en fjärde bank för att ha agerat i en kartell på obligationsmarknaden.

Skulle bankerna ha gjort sig skyldiga till konkurrensbrott kan de bötfällas på upp till tio procent av sin globala omsättning.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!