De gör etanol av koldioxid

Snart anländer gasflaskor med rökgas från cementindustrier i Polen och Spanien till Luleå tekniska universitet. Forskaren Ulrika Rova och hennes kollegor ska omvandla koldioxiden i röken till etanol eller andra användbara baskemikalier.

28 februari 2018 21:16

Det EU-finansierade projektet kallas BioRECO2VER och sker i nära samarbete med europeiska processindustrier.

– Det här är nya innovativa metoder med hög potential att kunna tillämpas inom ett område som är en global angelägenhet, säger Ulrika Rova, professor i biokemisk processteknik.

Målet är att med hjälp av storskaliga och miljövänliga metoder minska koldioxidutsläpp från industrier.

– Vår uppgift på Luleå tekniska universitet är att visa att vi med hjälp av miljövänlig teknik, som vi utvecklar kan fånga in och avskilja koldioxid ur rökgaserna med biokemiska metoder, säger Ulrika Rova.

Hon och hennes kollegor Paul Christakopoulos och Magnus Sjöblom har utvecklat en teknik för avskiljning av koldioxid från rökgaser med hjälp av enzymer. Nu vill forskarna optimera tekniken genom att utveckla nya, tåligare enzymer för processindustrin.

– Det är väldigt viktigt för oss forskare att samarbeta direkt med stora ledande industrier i Europa, säger Ulrika Rova.

Parallellt med EU-projektet utvecklar Luleåforskarna, i samarbete med Umeå universitet, samma teknik ytterligare i ett projekt finansierat av Energimyndigheten. I ett tredje projekt, finansierat av Vetenskapsrådet, håller forskargruppen på att utveckla en annan metod för att omvandla koldioxid och förnybar el till etanol.

Flytande bränsle är enligt Ulrika Rova en attraktiv form av energilagring, som kan transporteras på ett effektivt sätt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa