Copyswede vann mot Samsung

Samsung förlorade rättstvisten mot upphovsrättsorganisationen Copyswede. Även datorer och surfplattor är "särskilt ägnade" för privatkopiering och bolaget ska därför betala avgift.

Elektronikbranschen rasar.

20 oktober 2015 13:53

Privatkopieringsavgiften infördes på 1990-talet men redan dessförinnan hade det funnits en kassettskatt som skulle kompensera upphovsrättsinnehavare för förlusten när folk bandade varandras lp-skivor. Under den digitala eran har Copyswede med framgång hävdat att avgiften ska gälla alla former av lagringsmedier inklusive hårddiskar, minneskort och usb-stickor. På senare tid har det pågått rättstvister om huruvida smarta telefoner också är "särskilt ägnade" åt privatkopiering, vilket är de helt avgörande orden i rättstvisterna.

"I hög grad lämpliga"

I Solna tingsrätt har Samsung hävdat att datorer och surfplattor i dag används till väldigt mycket och långt i från är "särskilt ägnade" åt privatkopiering. Men i en lång dom, där tingsrätten redogör för hur liknande ersättningar tas ut i andra EU-länder, går domstolen på Copyswedes linje. Tingsrätten driver tesen att lagstiftaren med "särskilt ägnade" nog menade att produkterna är "i hög grad lämpliga" att användas vid privatkopiering och då kommer frågan i ett annat läge.

Samsung får en månad på sig att lämna ut fakta om lagringsutrymmet på produkterna. Gör bolaget inte det väntar böter på 50 000 kronor per dag.

Föråldrad skatt

"Domen i Solna Tingsrätt visar på det absurda och otidsenliga i dagens lagstiftning. Lagen skrevs för kassettband och nu använder konsumenterna streaming via Spotify eller Netflix", säger Klas Elm, vd för paraplyorganisationen Elektronikbranschen i ett pressmeddelande.

"Konsumenterna straffas för en verksamhet de inte sysslar med. Vi är gärna med och föreslår hur upphovsrättsinnehavarna kan få ersättning och stöd, men det är nu dags att en gång för alla avskaffa den föråldrade kassettbandsskatten", fortsätter han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!