Vård Cancermediciner blir allt dyrare i Europa. Och vården för cancersjuka är ojämlik och varierar mycket, enligt en ny svensk studie från Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi i Lund, rapporterar Ekot i Sveriges Radio.

De europeiska ländernas kostnader för cancermediciner har ökat med omkring 18 miljarder euro på tio år, bland annat på grund av att allt fler drabbas av cancer men också för att priserna på nya och effektiva läkemedel blir allt högre.

Prisnivåerna nu är oacceptabla, säger Nils Wilking, som är en av författarna till rapporten, till Ekot.

Prisökningen gör att tillgången på läkemedlen är begränsad och alla får inte en lika effektiv cancerbehandling.

Flera östeuropeiska länder lägger omkring 60–70 kronor per invånare på cancervården, medan den i Schweiz eller Österrike får kosta runt drygt tusen kronor per person i genomsnitt.

I Danmark, Frankrike, Storbritannien och Nederländerna är cancer nu den vanligaste dödsorsaken och har passerat hjärt- och kärlsjukdomar, enligt rapporten.