Bestraffning av judisk läkare granskas

19 juli 2019 20:40

Karolinska universitetssjukhuset i Solna granskas på nytt av Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Sedan tidigare granskas sjukhuset efter att flera judiska läkare utsatts för antisemitiska trakasserier av en överläkare.

Nu utreder DO om sjukhuset bestraffat en av läkarna för att han slagit larm.

"Sedan jag anmälde antisemitiska trakasserier har jag kontinuerligt drabbats av nya repressalier, hårdare utfrysning och av en välplanerad ryktesspridning", skriver läkaren i ett mejl till DO, enligt SVT Nyheter Stockholm.

Läkaren har bandat möten med sjukhusledningen, som han sedan konfronterat med ljudinspelningarna, vilket ska ha lett till hot om nya bestraffningar. Ledningen anser att läkaren inte utsatts för repressalier och att inspelningarna bryter mot ordningsreglerna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!